Generalforsamling i Mariager Hallen 2024

Der blev onsdag d. 3. april afholdt generalforsamling i hallens lokaler.
Ca. 30 personer mødte op.

Beretning blev aflagt af Søren for året 2023.

Økonomien er stabiliseret, så hallen lige kan løbe rundt. Desværre er der stadig ikke plads til renoveringer og nyindkøb. Regnskabet viser fremgang i omsætningen. Budgettet for 2024 er stram, bl.a. grundet de økonomiske udfordringer, Mariagerfjord Kommune har fået.
Motionscenteret er en forudsætning for, at hallen kan løbe rundt og bestå til de kommende generationer.
Planerne for det nye motionscenter/fitness er i skred, og der er nu kommet 1.150.000 kr. ind fra forskellige fonde. Vi har allerede tidligere fortalt om de 500.000 kr. fra Sparekassen Danmark.
Vi er i hallen og teamet bag motionscenteret, så taknemmelige over alle de fine donationer – TAK.
I den kommende tid vil vi breake, hvem de andre donationer er fra.
Det betyder, at det nye motionscenter er en realitet og arbejdet med det praktiske går i gang. Vi forventer, at det nye motionscenter/fitness kan åbne senest 1. august 2024.
Det gamle motionscenterlokale vil blive et multifunktionsrum, der med sine 120 m2 kan benyttes til mange forskelligartede aktiviteter.
Hvis du har lyst til at hjælpe med praktikken, så giv John besked Hallen ser ud til at være lejet rigtig meget ud, der er nu pres på de ”gode timer”.

Der var valg til ny bestyrelse, følgende blev valgt:
Formand: Søren Tolstrup
Næstformand: Jessica Roed
Kasserer: Didde Lerche
Medlem: Kenneth Kilian
Medlem: Jens-Henrik Kirk (nyvalgt)

Vi glæder os til at komme videre med arbejdet.
Hvis du vil bidrage med arbejde, idéer, donationer eller andet, tøv ikke med at kontakte John eller Søren – vi har brug for al den hjælp, vi kan få.

Til sidst:
Kæmpe tak til alle vores faste og mangeårige brugere og lejere – uden jer, ingen hal.
Hallen kunne ikke fungere uden teamet bag, så stor tak til John, vores halinspektør, som har fået hallen til at blomstre igen.

Tak til Verner for altid at være der, og tak til alle de frivillige, som hver dag driver vores motionscenter.
Tak til bestyrelsen for et seriøst godt arbejde.

Søren Tolstrup

Generalforsamling i Mariager Hallen 2024
Rul til toppen